Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Cisna

Zestawienie łączne miąższości planowanej do pozyskania w latach 2016 - 2025 według kategorii cięć:

Kategoria użytkowania

Obręb Cisna

Obręb Wetlina

Nadleśnictwo Cisna

brutto

netto

brutto

netto

brutto

netto

m3

1

2

3

4

5

6

7

Rębne, zaliczone na etat

269899

241552

186998

168837

456897

410389

5% przyrostu miąższości

13494

12078

9350

8441

22844

20519

Rębne nie zaliczone na etat

2118

1835

3213

2778

5331

4613

Razem użytki rębne

285511

255465

199561

180056

485072

435521

Przedrębne

251519

201215

141924

113539

393443

314754

Ogółem

537030

456680

341485

293595

878515

750275