Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE


Nadleśnictwo Cisna z siedzibą ul. Cisna 87A, 38-607 Cisna, informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych przyjmuje dokumenty CV osób starających się o pracę wyłącznie w przypadku otwarcia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko.

W przypadku otwarcia procesu rekrutacji, na stronie internetowej Nadleśnictwa Cisna zamieszczona zostanie odpowiednia informacja.


Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się wyłącznie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie czynności podjętych w celu zawarcia umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązku prawnego ciążącego na Nadleśnictwie wynikającego głównie z Kodeksu Pracy.

 

W przypadku, gdy CV zostanie złożone bez ogłoszonej rekrutacji:

  • e –mailem – zostanie usunięte (skasowane),
  • w formie papierowej – zostanie zniszczone.
     

Nadleśnictwo Cisna nie odpowiada za nadesłane oferty.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Cisna TUTAJ>>>>>

Klauzula informacyjna - Facebook TUTAJ>>>>>

Klauzula informacyjna - program Zanocuj w Lesie TUTAJ>>>>>