Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna
(0-13) 468 63 01
(0-13)468 64 35

Cisna 87A

38-607 Cisna

 

Nadleśniczy
Grzegorz Łukacijewski
(0-13) 468 63 01 kom: 604 137 300
Zastępca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu
Roman Zielonka
(013) 468 64 95 kom: 608 086 382
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej
Łukasz Mokrzyński
695 390 570
Główny Księgowy
Jolanta Płatosz
(013) 468 64 75 kom: 696 023 930

Inżynier Nadzoru

Paweł Ogorzały
Inżynier Nadzoru
Tel.: 608 086 367
Mateusz Świerczyński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 539 936 705

Dział Gospodarki Leśnej

Justyna Kozubek
Starszy specjalista SL ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 668 036 977
Adriana Żyburtowicz-Kobus
Starszy specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 603 951 088
Elwira Plata - Firlej
Specjalista SL ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody
Tel.: 608 086 244
Paweł Pietrucha
Specjalista SL ds. marketingu i handlu drewnem
Tel.: 795 470 092
Piotr Mickoś
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 575 677 599
Marcin Puzio
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 728 808 146

Dział Finansowo - Księgowy

Mariola Marszałek
Starszy Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Danuta Śmigiel
Starszy Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Renata Fornal - Wiśniowska
Starszy Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Agata Lenkiewicz - Bardzińska
Sekretarz
Tel.: (013) 468 45 37 kom: 695 390 569
Bogdan Śmigiel
Specjalista ds. transportu, administrator SILP
Tel.: 695 390 560
Elżbieta Świniarska
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 602 555 406
Adam Stołycia
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 733 888 608
Urszula Komorowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: (013) 468 63 01
Renata Feret
Specjalista ds. socjalno - bytowych
Tel.: (013) 468 63 01
Agnieszka Cwynar
Starszy Specjalista ds. administracyjnych i BHP
Sandra Kaleta
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: (013) 468 63 01

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Węgrzyn
Komendant Posterunku
Tel.: 603 951 151
Arkadiusz Komorowski
Strażnik leśny
Tel.: 733 977 883

Stanowisko d.s. pracowniczych

Małgorzata Wrona
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (013) 468 64 95

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy "Wołosań"

Monika Hołubowska
Kierownik OSW "Wołosań"
Tel.: 668 036 973

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych