Leśnictwa Leśnictwa

Buk

Leśniczy Tomasz Łoś tel: 606 955 662 Podleśniczy Kamil Miller tel: 694 430 895

Habkowce

Leśniczy Mariusz Kobus tel: 662 067 092 Podleśniczy Michał Brański tel: 608 086 298
(0-13) 468 6328

Dołżyca

Leśniczy Mariusz Szarek tel: 695 851 045 Podleśniczy Tomasz Wojtanowski tel: 784 412 507
(0-13) 468 6336

Krzywe

Leśniczy Dariusz Kozubek tel: 608 086 270 Podleśniczy Paulina Zawadzka tel: 606 851 866
(0-13) 468 6337

Liszna

Leśniczy Hubert Wierzbicki tel: 695 390 563 Podleśniczy Edyta Masłyk tel: 694 431 014
(0-13) 468 6309

Roztoki

Leśniczy Daniel Adamko tel: 695 390 565 Podleśniczy Wojciech Fenio tel: 575 277 499

Solinka

Leśniczy Bartłomiej Barzycki tel: 795 470 084 Podleśniczy Beata Barzycka tel: 692 720 431 Podleśniczy Łukasz Wasłowicz tel: 602 342 085
(0-13) 468 6342

Żubracze

Leśniczy Piotr Cwynar tel: 608 086 331 Podleśniczy Ryszard Kłeczek tel: 662 067 095
(0-13) 468 6332

Jaworzec

Leśniczy Krzysztof Pecka tel: 695 851 042 Podleśniczy Filip Paluch tel: 692 467 864

Kalnica

Leśniczy Marcin Pasławski tel: 608 086 358 Podleśniczy Izabela Śmigiel tel: 695 851 046
(0-13) 468 47 31

Okrąglik

Leśniczy Łukasz Sawiński tel: 695 390 566 Podleśniczy Bartłomiej Maślany tel: 733 977 103
(0-13) 468 47 13

Smerek

Leśniczy Jerzy Szymaszek tel: 695 390 561 Podleśniczy Michał Gumulak tel: 881 952 878
(0-13) 468 47 13

Stare Sioło

Leśniczy Jarosław Płatosz tel: 695 390 568 Podleśniczy Wioletta Kalinowska tel: 664 828 203
(0-13) 468 46 57

Strzebowiska

Leśniczy Waldemar Pasiniewicz tel: 695 390 567 Podleśniczy Maciej Hetnał tel: 792 677 899
(013) 468 47 32

Zawój

Leśniczy Bogusław Czerenkiewicz tel: 695 851 043 Podleśniczy Piotr Bajorek tel: 608 086 325
(013) 468 47 19

Łowiectwo

Leśniczy Łukasz Sawiński tel: 695 390 566 Podleśniczy ds. łowieckich Wojciech Krokos tel: 785 011 877
695 390 566