Leśnictwa Leśnictwa

Buk

Leśniczy Tomasz Łoś tel: 606 955 662 Podleśniczy Daniel Adamko tel: 695 390 565

Habkowce

Leśniczy Mariusz Kobus tel: 662 067 092 Podleśniczy Arleta Semczak-Łoś tel: 692 467 864
(0-13) 468 6328

Dołżyca

p.o. Leśniczego Mariusz Szarek tel: 695 851 045
(0-13) 468 6336

Krzywe

Leśniczy Dariusz Kozubek tel: 608 086 270
(0-13) 468 6337

Liszna

Leśniczy Tomasz Gawrych tel: 608 086 358 Podleśniczy Edyta Masłyk tel: 694 431 014
(0-13) 468 6309

Roztoki

Leśniczy Marian Goles Podleśniczy Jarosław Suliga tel: 575 277 499 Podleśniczy Bogusław Chochoła tel: 694 430 895
(0-13) 468 6334

Solinka

Leśniczy Bartłomiej Barzycki tel: 795 470 084 Podleśniczy Beata Barzycka tel: 692 720 431
(0-13) 468 6342

Żubracze

Leśniczy Piotr Cwynar tel: 608 086 331 Podleśniczy Ryszard Kłeczek tel: 662 067 095
(0-13) 468 6332

Jaworzec

Leśniczy Krzysztof Pecka tel: 695 851 042 Podleśniczy Tomasz Wojtanowski tel: 784 412 507

Kalnica

Leśniczy Piotr Szczepański tel: 695390564 Podleśniczy Izabela Śmigiel tel: 695 851 046
(0-13) 468 47 31

Okrąglik

Leśniczy Łukasz Sawiński tel: 695 390 566 Podleśniczy Bogusław Czerenkiewicz tel: 695851 043
(0-13) 468 47 13

Smerek

Leśniczy Jerzy Szymaszek tel: 695 390 561 Podleśniczy Aron Bereżański tel: 881 952 878
(0-13) 468 47 13

Stare Sioło

Leśniczy Jarosław Płatosz tel: 695 390 568
(0-13) 468 46 57

Strzebowiska

Leśniczy Waldemar Pasiniewicz tel: 695 390 567 Instruktor techniczny Wioletta Kalinowska tel: 784 434 054
(013) 468 47 32

Zawój

Leśniczy Hubert Wierzbicki tel: 695 390 563 Podleśniczy Maciej Hetnał tel: 792 677 899
(013) 468 47 19

Leśniczy d.s. łowieckich

Łukasz Sawiński
695 390 566