Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Cisna

Głównym celem hodowli lasu winno być zachowanie trwałości lasów i ich wzbagacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Zestawienie planowanych prac z zakresu hodowli lasu:

Lp.

Rodzaj czynności

Obręb

Nadleśnictwo Cisna

Cisna

Wetlina

Powierzchnia [ha]

1

2

3

4

5

1.

Odnowienie halizn, płazowin, zrębów

-

-

-

2.

Zalesienia gruntów nieleśnych 

-

-

-

3.

Odnowienia zrębów projektowanych

-

-

-

4.

Odnowienia przy rębniach złożonych

242,89

236,041

479,30

5.

Podsadzenia produkcyjne

25,50

0,50

26,00

6.

Dolesienia luk i przerzedzeń

-

0,73

0,73

7.

Poprawki i uzupełnienia

-

-

-

9.

Wprowadzenie podszytów

-

-

-

10.

Pielęgnowanie gleby w uprawach istniejących

101,35

187,93

289,28

11.

Pielęgnowanie upraw istniejących (CW)

309,23

157,21

466,44

12.

Pielęgnowanie młodników (CP) 

1215,89

1082,86

2298,75

13.

Pielęgnowanie młodników (CP-P)

95,87

132,79

228,66

14.

Melioracje wodne

-

-

-

15.

Melioracje agrotechnicze 

249,39

237,64

487,03