Aktualności Aktualności

Powrót

Zaproszenie do złożenia oferty na kupno dziczyzny.

Zaproszenie do złożenia oferty na kupno dziczyzny.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Nadleśnictwo Cisna zaprasza do złożenia oferty pisemnej na zakup tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny) w Nadleśnictwie Cisna.

Pisemne oferty wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu prowadzenia postępowania ofertowego ustalającego warunki sprzedaży tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny) w Nadleśnictwie Cisna należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Cisna w zaklejonej lub zszytej kopercie „Oferta na zakup tusz zwierzyny łownej”   do dnia 19 września 2023 r. do godz. 9.00”.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Cisna.

Numer rachunku bankowego Nadleśnictwa Cisna: 69 1020 2980 0000 2602 0031 0862

Wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie) pięć tysięcy złotych 00/100.

Przez wpłacenie wadium rozumie się uznanie rachunku bankowego Nadleśnictwa,  najpóźniej w terminie do 19 września 2023 r. do godz. 9.00.

Nadleśnictwo Cisna oferuje do sprzedaży:

 

Lp.

Gatunek

Ilość sztuk do sprzedaży

Szacunkowa masa w kg

Cena minimalna               w zł netto

1

Jeleń

11

1542

11,25

2

Sarna

6

89

22,50

 

Załącznik – Regulamin wraz z załącznikami

 

                                             Z poważaniem,

                                      Jan Podraza
                                                      Nadleśniczy


 

 

 

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy