Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o wyniku przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o wyniku przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Nadleśnictwo Cisna informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 136/9, położoną w miejscowości Buk, Gmina Cisna, będącą własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna, wpisaną do księgi wieczystej nr KS1E/ 00027097/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, przeprowadzony w dniu 26.03.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Cisna, został zamknięty bez rozstrzygnięcia ze względu na brak uczestników dopuszczonych do przetargu.

 

Pismo do pobrania: >>>>>>>


 

 

 

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy