Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Cisna, adres: 38-607 Cisna 87A, działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz
sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży
lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów
Państwowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 78, poz. 532), ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze
ewidencyjnym 136/9 o powierzchni 0,0140 ha, położonej w miejscowości Buk,
gmina Cisna, stanowiącej użytek gruntowy „B”, stanowiącej własność (1/1) Skarbu
Państwa, będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwa Cisna.

Wszystkie informacje dotyczące przetargu znajdują się w ogłoszeniu o sprzedaży, dostępnym TUTAJ>>>>>


 

 

 

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy