Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby lesne nadleśnictwa.

Lesistość Nadleśnictwa sięga 92%. Lasy mają charakter typowo górski, jedynie gdzieniegdzie w dolinach rzek porasta las łęgowy. Drzewostany występują w dwóch piętrach roślinnych – pogórza i regla dolnego. Górną granicę lasu tworzą skarłowaciałe buki i olchy, w tym olsza zielona. Powyżej rozciąga się już tylko charakterystyczne dla Bieszczadów piętro połonin.Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest buk – 62% powierzchni leśnej, uzupełniają skład gatunkowy: świerk – 13%, jodła – 13% i olsza szara – 5%, natomiast sosna, modrzew, jawor, jesion, brzoza, osika, grab, wiąz  i inne – 7% stanowią urozmaicenie bogatego drzewostanu.

Całość lasów należy do ochronnych, wśród których wyróżnia się kategorie: lasy wodochronne – 66%, glebochronne – 27%, ostoje zwierząt chronionych – 5%, lasy położone w strefie górnej granicy lasów – 2%.

Podstawowy typ siedliskowy to las górski LG – 99,5%, pozostałe to LłG – 0,3%, OlJG – 0,2%. Średnia zasobność wynosi 286 m3/ha, średni wiek – 78 lat. Udział powierzchniowy klas wieku w drzewostanach przedstawia się następująco: klasa I – 1,9%, klasa II – 7,7%, klasa III – 14,1%, klasa IV – 20,9%, klasa V – 24,1%, klasa VI – 2,7%, klasa VII – 1,1%, klasa VIII – 0,8%, KO – 25,0%, KdO – 0,3%, grunty niezalesione – 1,4%


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Otwarcie ofert w postępowaniach przetargowych Nadleśnictwa Cisna

Otwarcie ofert w postępowaniach przetargowych Nadleśnictwa Cisna

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, Nadleśnictwo Cisna informuje, iż czynności związane z otwarciem ofert, określone w art. 86 ust. 2 Pzp będą się odbywały za pomocą transmisji online.

 

 1. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla następującego zadania: „Budowa trzech zbiorników małej retencji w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój” - link do transmisji online:   https://youtu.be/sRWhHRjH-0c

Otwarcie ofert:  08.06.2020r. godz 09:15

 

Transmisje archiwalne:

 

1. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cisna w roku 2020.” - 12.05.2020r. godzina 9.15 

Link do transmisji online: https://www.youtube.com/watch?v=qQn0LSbNim8&feature=youtu.be

Link do drugiej części transmisji (po usunięciu problemu technicznego): https://youtu.be/iipPsfn0lwc

2. „Budowa trzech zbiorników małej retencji w Leśnictwach: Solinka, Dołżyca oraz Zawój” w ramach projektu pn.:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.” - 13.05.2020r. godzina 9.15 będzie transmitowane pod adresem: https://youtu.be/dFqk4IEj1BE

 

Uwaga - przy oglądaniu transmisji prosimy o korzystanie z przeglądarek CHROME lub FIREFOX