Zasoby leśne

Lesistość Nadleśnictwa sięga 92%. Lasy mają charakter typowo górski, jedynie gdzieniegdzie w dolinach rzek porasta las łęgowy. Drzewostany występują w dwóch piętrach roślinnych – pogórza i regla dolnego. Górną granicę lasu tworzą skarłowaciałe buki i olchy, w tym olsza zielona. Powyżej rozciąga się już tylko charakterystyczne dla Bieszczadów piętro połonin.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 14.05.2012 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PL PEFC-12/0026 obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Odszedł Stanisław Wermiński

Odszedł Stanisław Wermiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż odszedł od nas Stanisław Wermiński. Długoletni Nadleśniczy Nadleśnictwa Cisna, człowiek który uratował od zapomnienia Bieszczadzką Kolejkę Leśną, społecznik. Cześć Jego pamięci!